Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
50% người dùng Lava đang hoạt động ở Việt Nam
#1
50% người dùng Lava đang hoạt động ở Việt Nam
Reply
#2
Mất bao lâu để nhận 0.5 LAVA từ Giveaway vậy admin?
Reply
#3
Thumbs Up 
(06-20-2020, 10:52 AM)khangdv14 Wrote: Mất bao lâu để nhận 0.5 LAVA từ Giveaway vậy admin?
Đã gửi. bạn có thể nhận được nhiều hơn nếu bạn đăng ký tại https://wallet.lava.money/Register.aspx
Reply
#4
(06-20-2020, 11:23 PM)admin Wrote:
(06-20-2020, 10:52 AM)khangdv14 Wrote: Mất bao lâu để nhận 0.5 LAVA từ Giveaway vậy admin?
Đã gửi. bạn có thể nhận được nhiều hơn nếu bạn đăng ký tại https://wallet.lava.money/Register.aspx

Admin kiểm tra giúp rất nhiều giao dịch không được xác nhận.

https://upanh.vn/image/capture.MqJl5
Reply
#5
(06-21-2020, 04:14 AM)khangdv14 Wrote:
(06-20-2020, 11:23 PM)admin Wrote:
(06-20-2020, 10:52 AM)khangdv14 Wrote: Mất bao lâu để nhận 0.5 LAVA từ Giveaway vậy admin?
Đã gửi. bạn có thể nhận được nhiều hơn nếu bạn đăng ký tại https://wallet.lava.money/Register.aspx

Admin kiểm tra giúp rất nhiều giao dịch không được xác nhận.

https://upanh.vn/image/capture.MqJl5
xin lỗi về các vấn đề, chúng tôi đang nâng cấp lên các máy chủ mới và như vậy và có thể gặp một số vấn đề trong vài ngày tới. Chúng tôi tự gửi cho bạn tất cả dung nham chưa được xác nhận.
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)